"Терриконовая Долина" IT-Hub-тың
коворкинг қызметтерін көрсетуге шарты

Орналастыру күні 20.05.2022 жыл.
Күшіне ену күні 20.05.2022 жыл.
Офертаның қолданылу мерзімі шектелмеген.

«Терриконовая долина» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғы негізінде әрекет ететін, директор Ниязов Сабир Фархатович, бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын, жеке және заңды тұлғалардың атына коворкинг қызметтерін және басқа да қосымша қызметтерді көрсетуге арналған оферта-шарт (бұдан әрі – «Шарт» деп аталатын) жасасу туралы осы ұсынысты жариялайды, олар осы ұсынысты төменде көрсетілген шарттарда қабылдаған жағдайда «Тапсырыс беруші» деп, ал бірлесіп айтқан кезде «Тараптар» деп аталады.
Осы Шарт қосылу шарты болып табылады және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 389-бабының негізінде жасалды.

1. Шартта пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар
Коворкинг әкімшілігі - Орындаушы және Орындаушы уәкілеттік берген тұлғалар, Коворкинг жұмысын ұйымдастыру жөніндегі жалпы міндетті ережелерді белгілейтін, сондай-ақ олардың тиісінше сақталуын қамтамасыз ететін тұлғалар.
1.1. Тапсырыс берушінің қонақтары - Коворкинг Әкімшілігі коворкинг аумағына жіберген, Тапсырыс берушінің сұранымы бойынша рәсімделген, уақытша Коворкинг рұқсатын алған тұлғалар.
1.2. Шартқа қосылу туралы өтініш - Орындаушы қабылдаған күннен бастап өтініште көрсетілген Коворкинг қызметтерін көрсету мерзімі өткенге дейін қолданылады. Өтініш нысаны осы Шартқа № 1 қосымша болып табылады.
1.3. Коворкинг (Коворкинг аумағы) – Қарағанды қаласы, Алалыкин көшесі, 12 мекен-жайы бойынша ғимаратта орналасқан бөлмелер, атап айтқанда: таңдалған тарифтік жоспарға сәйкес бекітілмеген жеке жұмыс орындары /бекітілген жеке жұмыс орындары, келіссөздер бөлмелері, лекторий және өзге де бөлмелер.
1.4. Коворкингке келушілер (Келушілер) - Коворкинг Әкімшілігі коворкинг аумағына жіберген тұлғалар, оның ішінде Тапсырыс беруші, Тапсырыс берушінің Өкілдері мен Қонақтары.
1.5. Коворкинг қағидалары (Қағидалар) - осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын, коворкинг аумағында болу және тәртіп жөніндегі жалпыға міндетті қағидалар. Ережелерді Коворкинг Әкімшілігі қызмет көрсету орны бойынша белгілейді (Шартқа № 2 Қосымша).
1.6. Тапсырыс берушінің өкілдері - Тапсырыс берушінің қызметкерлері және Коворкинг аумағында оның мүддесі үшін қандай да бір жұмысты орындау үшін тартылатын кез келген үшінші тұлғалар.
1.7. Тіркеу-Коворкинг аумағына қауіпсіздікті және өткізу режимін қамтамасыз ету мақсатында жүргізілетін рәсім.
1.8. Рецепция-Коворкинг аумағында коворкингке келушілерді тіркеуге және қажетті ақпарат алуға арналған арнайы бөлінген орын.
1.9. Орындаушының сайты (Коворкинг сайты) - Интернет желісінде мына мекенжай бойынша орналасқан сайт: https://terricon.kz/
1.10. Тариф (Тарифтік жоспар) - Орындаушы бекітетін көрсетілетін қызметтер кешені, оларды көрсету кезеңі және құны, Орындаушы олар туралы ақпаратты Орындаушының сайтында орналастырған.
1.11. Коворкинг қызметтері (қызметтер) – Тапсырыс берушінің дербес қызметтін жүзеге асыруы мақсаттары үшін тарифтік жоспарға сәйкес Тапсырыс беруші таңдаған Коворкингтегі жұмыс кеңістігін ұйымдастыру және қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер кешені, мыналар қамтиды:
· Тапсырыс берушінің Тарифтік жоспарына сәйкес Коворкинг аумағындағы жиһаздарға (үстел, орындық) жұмыс орындарына кезеңі және шарттары бойынша қол жеткізуін қамтамасыз ету;
· Тапсырыс берушінің Тарифтік жоспарына сәйкес сөйлесу бөлмелеріне, лекторияға кезеңі және шарттары бойынша қол жеткізуін қамтамасыз ету;
· Тапсырыс берушінің жалпы пайдалану орындарына (дәретхана бөлмелері, киім ілетін бөлмелер, ас үй аймағы) кіруін қамтамасыз ету;
· Тапсырыс берушінің Жеке сұрауы бойынша тізбесі мен құны Шартқа № 3 қосымшада көрсетілген Жабдықты пайдалануға беру. предоставление по отдельному запросу Заказчика в пользование оборудования, перечень и стоимость которого указаны в Приложении № 3 к Договору.
Бұдан әрі осы Шартта, қосымшаларда, қосымша келісімдерде, тапсырыстарда және оған өзге де құжаттарда Тапсырыс берушінің Коворкингтегі жұмыс кеңістігін ұйымдастыру және қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер "жұмыс орындарын ұсыну" деп, ал Коворкинг аумағындағы бөлмелерді "жұмыс орындары" деп атайды, мұны таңдалған тарифтік жоспарға және қосымша қызметтерге сәйкес Коворкинг қызметтерін тікелей ұсынуды қоспағанда, Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасындағы қандай да бір еңбек және/немесе азаматтық-құқықтық қатынастардың болуы деп түсіндіруге болмайды. Еңбек заңнамасының ешқандай ережелері Тараптардың қатынастарына қолданылмайды. Коворкинг қызметтері Коворкинг аумағында ұсынылады.

2. Шарт жасасу тәртібі
2.2. Осы Шарт Тапсырыс беруші Шарттың барлық талаптарын құптаған (қабылдаған) кезде Орындаушының мекен-жайына қосылу туралы өтініш жіберу арқылы Тараптар арасында жасалған болып есептеледі. Шартты ескертпелермен құптауға жол берілмейді.
2.3. Шарттың акцептін жасай отырып, Тапсырыс беруші Шарттың барлық талаптарымен, Коворкинг қағидаларымен, өрт қауіпсіздігі қағидаларымен және Орындаушының сайтында, сондай-ақ Коворкинг аумағындағы рецепция аймағында немесе Коворкинг аумағындағы өзге де жалпыға қолжетімді жерде орналастырылған Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын және Тараптар үшін міндетті өзге де регламенттеуші құжаттармен толық келісетінін растайды.

3. Шарттың мәні
3.1. Тапсырыс беруші қол қойған және қосылу туралы ұсынған өтініш негізінде және бос жұмыс орындары болған кезде Орындаушы сыйақы ретінде Тапсырыс беруші таңдаған тарифтік жоспарға және қажет болған жағдайда қосымша қызметтер тізбесіне сәйкес Коворкингте Тапсырыс берушінің жұмыс кеңістігін ұйымдастыру және қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсетеді, ал Тапсырыс беруші осы қызметтерді қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.
3.2. Осы Шарт бойынша қызметтер Орындаушы бекіткен Шарттың талаптарына, Коворкинг қағидаларына және Орындаушының сайтында, сондай-ақ Коворкинг аумағында қабылдау аймағында немесе Коворкинг аумағындағы өзге де жалпыға қолжетімді жерде орналастырылған Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын және Тараптар үшін міндетті өзге де регламенттеуші құжаттарға сәйкес көрсетіледі.

4. Қызмет көрсету тәртібі
4.1. Орындаушы тиісті сападағы қызметтерді уақтылы және толық көлемде көрсетуге міндеттенеді.
4.2. Орындаушы қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін және/немесе Тапсырыс берушінің Орындаушы алдында кез келген негіздер бойынша берешегі болған кезде қызмет көрсетуді тоқтатады.
4.3. Үшінші тұлғалардың коворкинг аумағына еркін кіруін шектеу мақсатында Тапсырыс беруші (Тапсырыс берушінің өкілдері) Рецепцияда жеке дербес ақпаратты ұсыну, оның ішінде жеке басын куәландыратын құжатты көрсету арқылы тіркеу рәсімінен өтеді.
4.4. Тапсырыс беруші қонақтарының сапарлары коворкинг ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
4.5. Коворкинг аумағындағы жұмыс орындары Тапсырыс берушіге Коворкинг Әкімшілігі белгілейтін Коворкинг жұмысының режиміне сәйкес және Тапсырыс беруші таңдаған және Төлеген тарифтік жоспарға сәйкес беріледі. Егер Коворкинг Әкімшілігімен өзгеше көзделмесе, онда коворкингтің жұмыс режимі жұмыс күндері Қарағанды қ. уақыты бойынша сағат 9.00-ден 21.00-ге дейін. Сонымен қатар, Коворкинг Әкімшілігінің келісімі бойынша және тиісті қосымша қызметке ақы төленген жағдайда, Тапсырыс беруші Коворкингке демалыс және мереке күндері, сондай-ақ тәулік бойы режимінде қол жеткізе алады.
4.6. Таңдалған тарифтік жоспарға байланысты Тапсырыс берушіге (Тапсырыс берушінің өкілдеріне) Коворкинг аумағында жұмыс орны ұсынылады. Тапсырыс беруші Коворкингтің тарифтік жоспары мен ережелеріне сәйкес өзінің жұмыс орнын өзінің қалауы бойынша, бірақ Коворкингтің басқа келушілеріне қолайсыздық туғызбай пайдалануға құқылы. Егер қызмет көрсету кезеңінде Тапсырыс беруші Коворкинг қызметтерін пайдаланбайтын болса немесе Коворкинг қызметтерін Орындаушыдан тәуелсіз себептермен ішінара пайдаланбайтын болса, қаражат Тапсырыс берушіге қайтарылмайды.
4.7. Тапсырыс берушінің өкілдері мен Тапсырыс берушінің қонақтарын қоспағанда, Тапсырыс берушінің жұмыс орнын үшінші тұлғалардың пайдалануына беруге құқығы жоқ. Бұл ретте Тапсырыс беруші Орындаушыға төленген қызметтерді пайдалана алатын жеке тұлғалардың тізімін алдын ала ұсынуға тиіс. Тапсырыс беруші өз өкілдерінің және/немесе қонақтарының іс-әрекеттері үшін толық жауапты болады.
4.8. Қызмет көрсету қорытындылары бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге көрсетілген қызметтер туралы Актіні (бұдан әрі мәтін бойынша - Акт) ұсынады. Актіні алу үшін Тапсырыс беруші Коворкинг әкімшілігіне өз бетінше жүгінеді.
4.9. Егер Тапсырыс беруші Актіні алған күннен бастап үш күн мерзімінде Орындаушыға оның тарапынан қол қойылған Актіні қайтармаған немесе өзіне көрсетілген қызметтерге қатысты өзінің дәлелді ескертулерін және қарсылықтарын жазбаша түрде ұсынбаған жағдайда, Қызметтер тиісті түрде көрсетілген болып есептеледі, Тапсырыс беруші алдындағы тиісті барлық міндеттемелер тоқтатылады.
4.10. Қызметтер көрсету мерзімі өткен жағдайда Тапсырыс беруші қызмет көрсету сапасы бойынша Тапсырыс берушіге қарсылықтардың болуына қарамастан, жұмыс орны мен Коворкинг аумағын өз заттарынан босатуға міндетті.
4.11. Егер Тапсырыс беруші Коворкингті қызметтерді көрсету аяқталған күнінен бастап босатпаған жағдайда, Орындаушы жұмыс орнын өз күшімен босатады. Бұл ретте заттардың тізімдемесі жүргізіледі. Орындаушы Тапсырыс берушінің заттарының сақталуына жауапты болмайды.
4.12. 4.11 п. көрсетілген жағдайға байланысты Тапсырыс берушінің заттарын сақтауды Орындаушы мынадай талаптармен 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырады:
4.12.1. Қызмет көрсету мерзімі өткен сәттен бастап алғашқы күнтізбелік 7 (жеті) күнде сақтау құны қызмет көрсету құнының күніне 5 (бес) %-ын құрайды.
4.12.2. Қызмет көрсету мерзімі өткен сәттен бастап сегізінші күннен отызыншы күнге дейін сақтау құны күніне қызмет көрсету құнының 10 (он) %-ын құрайды.
4.12.3. Егер қызмет көрсету мерзімі өткен сәттен бастап 30 (отыз) күн өткеннен кейін Тапсырыс беруші өз заттарын алмаған жағдайда, Тараптар Тапсырыс беруші Орындаушы дербес айқындайтын мерзімде көрсетілген заттарды жоюды тапсырғанын келісті. Тапсырыс берушінің осы тапсырманы орындауға қатысты Орындаушыға наразылықтары болмайды.
4.13. Шарт жасасу арқылы Тапсырыс беруші Орындаушының қызмет көрсетуі Тапсырыс берушінің өз еңбек қызметін және өз қызметкерлерінің қызметін дербес ұйымдастырумен байланысты екендігіне кепілдік береді және растайды. Осы Шарт тарифтік жоспарға және Тапсырыс беруші таңдаған қосымша қызметтерге сәйкес Тапсырыс берушінің Жеке жобаларына, тапсырыстарына және т.б. сәйкес жұмыс істеуі үшін орын беруге байланысты қатынастарды қоспағанда, Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасындағы еңбек, мердігерлік және өзге де ұқсас қатынастарды белгілейтін шарт болып табылмайды.
4.14. Тапсырыс беруші өзінің өкілдері мен қонақтарының іс-әрекеттері үшін жауапты болады. Орындаушы Тапсырыс берушінің, Тапсырыс беруші өкілінің немесе қонағының өртке қарсы қауіпсіздікпен, санитарлық-гигиеналық нормаларды, мораль және адамгершілік нормаларын сақтаумен байланысты шартты, Коворкингті пайдалану ережелерін немесе өзге де жалпыға міндетті талаптарды бұзғаны үшін жауапты болмайды. Тапсырыс беруші қандай да бір жалпыға міндетті нормаларды, белгіленген талаптар мен қағидаларды бұзған жағдайда, ол келтірілген залалды өз есебінен дербес өтейді және Орындаушыға және/немесе үшінші тұлғаларға келтірілген залалдың орнын толтырады.
4.15. Егер Тапсырыс беруші Орындаушының байланыс құралдары мен жабдықтарын қандай да бір құқыққа қарсы мақсаттарда пайдаланған жағдайда, Орындаушы жауапты болмайды. Тапсырыс беруші Орындаушының байланыс құралдары мен жабдықтарын көрсетілген мақсаттарда пайдалануға байланысты және Орындаушыға осыған байланысты үшінші тұлғалар және/немесе уәкілетті мүшелер тарапынан талап-арыз берген жағдайда, Орындаушыға кез келген залалды өтеуге міндетті.
4.16. Тапсырыс берушінің өкілімен немесе қонағымен жазатайым оқиға туындаған жағдайда Тапсырыс беруші заңнамада белгіленген тәртіпке сәйкес жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі комиссияны дербес ұйымдастырады және/немесе оған қатысады.
4.17. Тапсырыс беруші Орындаушы талап қойған кезден бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Орындаушының және үшінші тұлғалардың мүлкі мен жабдығына келтірілген залалды Орындаушыға өтейді.

5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
5.1. Орындаушы міндеттенеді:
5.1.1. Тапсырыс берушіге жұмыс орнын (Тапсырыс берушінің өз қызметімен байланысты жұмыс орны) ұсыну және Тапсырыс беруші тиісті Тарифтік жоспар шарттарында таңдаған қызметтерді көрсету.
5.1.2. Шартқа сәйкес Қызметтерді ұсыну.
5.1.3. Көрсетілетін Қызметтер сапасының бұзылуын алдын алу және реттеу бойынша уақтылы шаралар қабылдау.
5.1.4. Тапсырыс берушіні Коворкингтің Рецепция аймағында және/немесе коворкинг сайтында тиісті ақпаратты орналастыру арқылы Қызметтерді ұсыну құрылымындағы, шарттары мен тәртібіндегі өзгерістер туралы уақтылы хабардар ету.
5.2. Орындаушы құқылы:
5.2.1. Үшінші тұлғаларды тарта отырып, қызметтерді немесе олардың бір бөлігін көрсету.
5.2.2. Егер шартқа қосылу туралы өтініш бір мағыналы емес және/немесе дұрыс емес сипатта болса, өз тарапынан қандай да бір жауапкершіліксіз шартқа қосылу туралы өтінішті қабылдамауға.
5.2.3. Тараптардың келісімі бойынша Тапсырыс берушінің жазбаша сұрау салуы негізінде Тапсырыс берушіге қабылдау-беру актісі бойынша өтеулі негізде уақытша пайдалануға жабдық беру. Көрсетілген жағдайда Тапсырыс беруші өзіне пайдалануға берілген жабдық үшін жауапты болады. Мүліктің тізбесі, оны пайдалануға беру құны, сондай-ақ оның бағалау құны осы Шартқа №3 қосымшада көрсетілген. Жабдықтардың кейбір түрлерінің құнын төлеумен бір мезгілде Тапсырыс беруші №3 қосымшада белгіленген тәртіппен және мөлшерде сақтандыру депозитін төлеуге міндетті.
Тараптар сақтандыру депозитінің сомасына ақша қаражатын пайдаланғаны үшін пайыздар есептелмейтіні және төленуге жатпайтыны туралы келісті.
Жабдықты Орындаушыға қайтарғаннан кейін сақтандыру депозиті Тапсырыс берушіге қайтару актісіне қол қойылған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, Орындаушыда мүліктің жай-күйіне ескертулер болмаған кезде қайтарылады. Ескертулер болған жағдайда Орындаушы сақтандыру депозитін айыппұл санкциясы ретінде өзіне қалдыруға құқылы.
Сондай-ақ Шартқа №3 қосымшада жұмыс орындарымен жабдықталған жиһаз заттарының тізбесі мен бағалау құны белгіленген.
Тапсырыс беруші өзіне пайдалануға берілген жабдықтың және жылжымалы мүліктің бағалау құнын өтеуге міндеттенеді.
5.2.4. Осы Шартты, Коворкингті пайдалану ережелерін біржақты тәртіппен өзгерту. Егер өзгерістерді жариялау кезінде Орындаушы өзгерістердің күшіне енуінің өзге (неғұрлым кеш) күнін көрсетпесе, өзгерістер сайтта Шарттың жаңа мәтіні жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.
5.2.5. Құнын, сондай-ақ ұсынылатын қызметтер тізбесін біржақты тәртіппен өзгертуге, бұл туралы Тапсырыс берушіге мұндай өзгерістер күшіне енгенге дейін күнтізбелік 14 (он төрт) күннен кешіктірмей Орындаушының сайтында және/немесе коворкинг аумағындағы Рецепция аймағында немесе өзге де жалпыға қолжетімді жерде тиісті ақпаратты орналастыру арқылы хабардар етіледі. Тапсырыс беруші төлеген қызметтердің құны тиісті кезең аяқталғанға дейін өзгермейді.
5.2.6. Коворкингтің жалпы немесе оның жекелеген бөлмелерінің жұмыс режимін өзгертуге, сондай-ақ оларға Тапсырыс берушіге немесе келушілерге қолжетімділікті ішінара немесе толық шектеуге, бұл туралы Тапсырыс беруші Коворкингтің Рецепция аймағында ақпарат орналастыру арқылы және/немесе шартқа қосылу туралы өтініште Тапсырыс берушінің көрсеткен электрондық поштасына тиісті хабарлама жіберу арқылы немесе Тапсырыс беруші көрсеткен телефон нөмірі бойынша смс-хабарлама арқылы осындай өзгерістер енгізілгенге дейін кемінде 2 (екі) жұмыс күні бұрын хабардар етіледі.
5.2.7. Техникалық немесе санитариялық-гигиеналық іс-шараларды жүргізу қажеттілігі туындаған кезде қызметтерді көрсетуді толық немесе ішінара тоқтату, бұл туралы Тапсырыс берушіге осындай өзгерістер енгізілгенге дейін кемінде 24 (жиырма төрт) сағат бұрын Коворкинг Рецепциясы аймағында ақпарат орналастыру жолымен және/немесе шартқа қосылу туралы өтініште Тапсырыс берушінің көрсеткен электрондық поштасына тиісті хабарлама жіберу арқылы хабарланады.
5.2.8. Әрбір күнтізбелік ай ішінде техникалық немесе өзге де іс-шараларды өткізуге байланысты Коворкинг аумағына кіру толығымен шектелсін, бұл туралы Тапсырыс берушіге Коворкингтің Рецепция аймағында ақпаратты орналастыру арқылы және/немесе шартқа қосылу туралы өтініште Тапсырыс берушінің көрсеткен электрондық поштасына тиісті хабарлама жіберу арқылы осындай іс-шаралар өткізілгенге дейін кемінде 24 (жиырма төрт) сағат бұрын хабарланады.
Егер Коворкинг аумағына кіруді шектеу себебі авариялық жағдай болып табылса, Орындаушы бұл туралы Тапсырыс берушіні оған авариялық жағдайдың туындағаны туралы белгілі болған сәттен бастап барынша жедел хабардар етеді.
Бұл ретте, егер Тапсырыс беруші төлеген қызметтер көрсету кезеңі іс-шараларды өткізу кезеңіне түссе, онда Тапсырыс беруші осы қызметтерге қосымша ақы төлемей, Орындаушы тарапынан Коворкинг аумағына кіру шектелген күндер санына сәйкес келетін күндер санында қызметтер көрсетуді талап етуге құқылы.
Осы Шартқа қосыла отырып, Тапсырыс беруші Коворкинг аумағына осы тармақта көрсетілген талаптармен кіруді шектеу Тапсырыс берушінің Орындаушыға талап-арыз беруі үшін негіз болып табылмайтынын растайды.
5.2.9. Коворкинг қызметтерін және инфрақұрылымды пайдалану тәртібін бақылауды жүзеге асыру мақсатында Коворкингтің бүкіл аумағында және оған іргелес аумақта бейнебақылау жүргізу және қажет болған жағдайда келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған қосымша шаралар қабылдау. Алынған бейнематериалдарды Орындаушы Тапсырыс берушінің және/немесе Тапсырыс беруші өкілінің және/немесе Тапсырыс беруші қонағының осы Шарттың талаптарын бұзғанын дәлелдеу ретінде пайдалана алады.
5.2.10. Осы Шарттың 10.5-тармағында көрсетілген Шарттарда шектелмеген тұлғалар тобы үшін Тапсырыс берушімен ынтымақтастық туралы ақпаратты жариялау.
5.3. Тапсырыс беруші міндеттенеді:
5.3.1. Егер Орындаушымен басқаша келісілмесе, коворкинг мекен-жайын орналасқан жерінің мекен-жайы және/немесе пошталық мекенжайы ретінде пайдаланбау.
5.3.2. Орындаушымен жазбаша келісімсіз Шарт бойынша құқықтарды үшінші тұлғаларға бермеу.
5.3.3. Коворкинг аумағында алкогольдік ішімдіктерді, есірткі заттарды қолданбау және таратпау, Коворкинг аумағында, оның ішінде бу генераторлық және электрондық сигареттерді пайдалана отырып темекі шегуге болмайды.
5.3.4. Ешқандай жағдайда да Коворкинг аумағында қарумен жүрмеу, сондай-ақ өзіңізбен бірге тез тұтанатын, жарылғыш заттар мен оқ-дәрілерді алып келмеу керек.
5.3.5. Орындаушының келісімінсіз Коворкинг аумағында фото және бейнетүсірілім жүргізбеуге.
5.3.6. Тапсырыс берушімен алдын ала жазбаша келісімсіз Коворкинг аумағында қандай да бір ақпараттық хабарламаларды қалдырмауға (кез келген басқа беттерде, жалпы пайдалану орындарында), оның ішінде хабарландырулар, үнпарақтар, визиткалар және т.б. ілуге).
5.3.7. Өзінің жеке заттарының сақталуына жауапты болу.
5.3.8. Коворкинг аумағына кіру үшін Шарттың талаптарында көзделген тіркеу рәсімінен өту, Тапсырыс берушінің өкілдері мен қонақтардың тіркеу рәсімінен өтуін қамтамасыз ету.
5.3.9. Шарт бойынша қызметтерді уақтылы және толық көлемде төлеу. Коворкинг қызметінен бас тартқан жағдайда 6.5-тармақта көзделген айыппұлды төлеумен бірге Орындаушыны алдын ала ескертіңіз.
5.3.10. Коворкинг аумағында қоғамдық тәртіпті және жалпы қабылданған мінез-құлық нормаларын сақтау, Коворкингтің басқа келушілеріне, Орындаушының өкілдеріне, Коворкинг Әкімшілігіне және Коворкингтің қызмет көрсетуші персоналына қатысты өзін құрметпен ұстау.
5.3.11. Орындаушының мүлкін ұқыпты ұстауға және мақсатты пайдалануға, мүліктің бекітілген бағалау құнына сәйкес шығындарды уақтылы өтеуге міндетті.
5.3.12. Коворкинг Әкімшілігінің талабы бойынша Коворкинг Рецепциясында жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын көрсету қажет. Көрсетілген құжат ұсынылмаған жағдайда Тапсырыс берушінің Коворкингке кіру жүзеге асырылмайды.
5.3.13. Әкімшіліктің заңды талаптарын, осы Шартта және Коворкингті пайдалану ережесінде баяндалған талаптарды сақтау.
5.3.14. Үшінші тұлғалардың, оның ішінде басқа Тапсырыс берушілердің, олардың өкілдері мен қонақтарының Қызметтер мен Коворкингті пайдалануындағы кедергілерді жөндемеу.
5.3.15. Өзіне және айналасындағыларға қауіп төндіретін іс-әрекеттерге жол бермеу, Коворкинг аумағында өрт қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі талаптарын, Орындаушыға тиесілі жеке жабдықты және жабдықты пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау.
5.3.16. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Коворкингті пайдалану қағидаларымен, электр аспаптары мен электр қондырғыларын пайдалану, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау қағидаларымен белгіленген санитарлық-гигиеналық және өзге де талаптарды сақтау және осы талаптарды бұзғаны үшін жауапкершілік алу.
5.3.17. Коворкинг аумағында болған барлық инциденттер, авариялар, жазатайым оқиғалар және басқа да төтенше жағдайлар туралы Орындаушыны дереу хабардар ету.
5.3.18. Орындаушының жұмыс орны мен мүлкінің қызмет көрсету басталған күннен бастап Тапсырыс берушіге ұсынылған түрде, оның қалыпты тозуын ескере отырып, сақталуын қамтамасыз ету.
5.3.19. Тапсырыс беруші Коворкинг аумағында және Коворкинг орналасқан ғимаратқа іргелес аумақта болған кезде ҚР Заңнамасының және белгіленген Қағидалардың талаптарын бұзуына байланысты кез келген органдар және/немесе ұйымдар Орындаушыға салған кез-келген өсімпұлдарды, айыппұлдарды, тұрақсыздық айыбын тиісті талапты алған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде Орындаушыға өтеу.
5.3.20. Өз өкілдері мен қонақтарын осы Шарттың ережелерімен және Коворкинг аумағында болу мақсаттары үшін қажетті көлемде Коворкингті пайдалану ережелерімен таныстыру, олардың осы ережелерді сақтауын қамтамасыз ету.
5.3.21. Тапсырыс берушінің мүлкінен немесе Тапсырыс беруші пайдаланатын қандай да бір жабдықтан шығатын кеңістікке қолайсыз әсерлердің таралуына жол бермеу және тез жою: иіс, булану, су, бу, діріл, шу немесе өзге де жағымсыз құбылыстар.
5.3.22. Жоғалған құжаттар, заттар, басқа заттар табылған жағдайда, табылған зат туралы тез арада Рецепцияға хабарлауға және табылған затты оларға тапсыруға.

6. Қызметтердің құны және есеп айырысу тәртібі
6.1. Осы Шартты құру кезінде Тапсырыс беруші өзіне талап етілетін тарифтік жоспарды және қосымша қызметтер құрамын таңдайды. Тарифтік жоспарды және/немесе қосымша қызметтердің құрамын Тапсырыс беруші қосымша қызметтерді қосу арқылы ұлғайту жағына қарай өзгерте алады.
6.2. Осы Шарт бойынша Орындаушы Қызметтерінің құны таңдалған тарифтік жоспарға және қосымша Қызметтер тізбесіне сәйкес айқындалады және Тапсырыс берушіге қойылған шоттарда көрсетіледі. Қызметтер құнына ҚҚС қосылған.
6.3. Тапсырыс беруші Коворкинг қызметінің құнын таңдалған тарифтік жоспардың барлық есептік кезеңі үшін 100% алдын ала төлеммен, орындаушы тиісті шотты ұсынған сәттен бастап 3 (үш) банктік күн ішінде шотта көрсетілген деректемелер бойынша қолма-қол ақшасыз төлеммен немесе осындай қызмет қолжетімді онлайн-төлем сервисі арқылы төлейді.
6.4. Тапсырыс беруші 7 (жеті) күнтізбелік күннен астам уақыт бұрын төленген Коворкинг қызметтерінен бас тартқан жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіге төленген құнының 100%-ын қайтарады немесе Тапсырыс берушінің келесі броньдау кезінде пайдалануы үшін Орындаушының шотында төленген құнның сомасын сақтауды жүзеге асырады.
Бас тартқан жағдайда 24 сағат ішінде Тапсырыс беруші Коворкинг қызметінің төленген құнының 50% мөлшерінде айыппұл алады. Төленген коворкинг қызметтерінің 50% мөлшеріндегі соманы Орындаушы Тапсырыс берушіге қайтарады немесе Тапсырыс берушінің келесі броньдау кезінде пайдалануы үшін Орындаушының шотында төленген құнның осы сомасын сақтауды жүзеге асырады.
Күшін жойған кезде 24 сағаттан кем уақыт бұрын - төлемді қайтармайды және оны тапсырыс беруші айыппұл ретінде алады. Бұл ретте Орындаушы Тапсырыс беруші келесі броньдау кезінде ресімдейтін коворкинг қызметтері құнының 20% мөлшерінде жеңілдік бере алады. Тапсырыс беруші Орындаушы Тапсырыс берушіге абонемент ұсынған кезде оған қызмет көрсету кезеңінде үшінші тұлғаларға ұсынылмайтын жұмыс орындарының қажетті санын резервтейтінін мойындайды және түсінеді.
Тараптар ҚР АК 353-бабында көзделген бөгде ақша қаражатын пайдаланғаны үшін пайыздарды Тараптар есептемейді және төлемейді деген келісімге келді.
6.5. Тапсырыс беруші Қызметтерді осы бөлімде белгіленген тәртіппен төлемеген жағдайда, орындаушы осы Шарттың қолданылуын біржақты тәртіппен тоқтатуға құқылы.

7. Тараптардың жауапкершілігі.
7.1. Тапсырыс беруші Коворкингті пайдалану ережелерін және осы Шартты сақтау үшін тікелей тапсырыс берушінің өзі, Тапсырыс берушінің өкілдері мен қонақтары жауапты болады.
7.2. Тапсырыс беруші, оның өкілдері немесе қонақтары осы Шартты өрескел бұзған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушінің Коворкинг аумағына кіруін шектей отырып, даусыз біржақты соттан тыс тәртіппен осы Шартты орындаудан бас тартуға құқылы. Бұл ретте төленген ақша қаражаты Тапсырыс берушіге қайтарылмайды және осы Шарттың талаптарын бұзғаны үшін айыппұл болып табылады.
7.3. Тапсырыс беруші жабдықтың немесе мүліктің табиғи тозуын қоспағанда, Орындаушының жабдығы мен өзге де мүлкінің, оның ішінде Тапсырыс берушінің өкілдері мен оның қонақтарының бүлінуі үшін материалдық жауаптылықта болады. Өзіне берілген мүлік, оның ішінде жабдық бүлінген жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы тиісті талап ұсынған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Орындаушыға келтірілген залалды өтейді.
7.4. Тапсырыс беруші ҚР заңнамасында белгіленген Интернетке қол жеткізу қағидалары бұзылған жағдайда ҚР Азаматтық кодексіне сәйкес жауапты болады және осындай бұзушылықтарға байланысты туындаған және мемлекеттік билік органдарының талаптарын қоюға, айыппұл салуға және ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген баптарға сәйкес Орындаушыны тартуға байланысты өзге де теріс салдарларға әкеп соққан Орындаушыға ықтимал шығындарды толық көлемде өтеуге міндеттенеді.
7.5. Тапсырыс беруші осындай берешекті толық өтеген кезге дейін осы Шартта және таңдап алынған тарифтік жоспарда көзделген қызметтерге ақы төлеу бойынша берешегі болған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіге, оның өкілдеріне немесе қонақтарына Коворкинг аумағына кіруге рұқсат беруден бас тартуға, сондай-ақ Тапсырыс берушінің коворкинг аумағындағы заттарын ұстап қалуға құқылы.
7.6. Орындаушы Тапсырыс берушінің, оның өкілдері мен қонақтарының Коворкинг аумағында, оның ішінде локерлерде қалдырылған жеке заттарының сақталуына жауапты болмайды.
7.7. Орындаушы коммуналдық шаруашылық қызметтерінің маусымдық профилактикалық және авариялық жұмыстарды жүргізуінен туындаған техникалық қолайсыздық үшін, оның ішінде электр қуатындағы іркілістер үшін және Орындаушыға байланысты емес өзге де себептер үшін жауапты болмайды.
7.8. Орындаушының кінәсі болмаған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушінің және/немесе Тапсырыс берушінің өкілдеріне және/немесе қонақтарына өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.
7.9. Орындаушының осындай залалдардың мүмкіндігін алдын ала болжау мүмкіндігіне қарамастан, Орындаушы Тапсырыс берушінің қандай да бір жанама залалдары үшін жауапты болмайды.
7.10. Тапсырыс беруші және/немесе өкілдері және/немесе қонақтары, Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, Орындаушыдан моральдық зиянның қандай да бір өтемақысын, сондай-ақ қолдан жіберіп алған пайданы өтеуді талап етуге олардың құқығы жоқ екендігімен келіседі.
7.11. Орындаушы Тапсырыс берушіге немесе Тапсырыс берушіге үшінші тұлғаларға келтірілуі мүмкін кез келген зиян (залал, жанама/тікелей емес шығындар және/немесе жіберіп алған пайда) үшін жауапты болмайды. Тапсырыс беруші үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері және/немесе Орындаушының кінәсінен болмаған оқиғалар ұрланған жағдайда, сондай-ақ Тапсырыс берушінің жұмысындағы еріксіз бос тұрып қалу салдарынан және/немесе Тапсырыс берушінің және/немесе үшінші тұлғалардың оны тартқан үшінші тұлғалардың алдында қандай да бір жанама/тікелей емес залалдар және/немесе Тапсырыс берушінің және/немесе үшінші тұлғалардың жіберіп алған пайдасы, ақпараттың жоғалуы, өндірістің/бизнестің жоғалуы үшін Тапсырыс берушінің қызметкерлерінің жалақысын өтеуде көрсетілген залалдарды және/немесе жіберіп алған пайданы өтеу бөлігінде Орындаушының кінәсінің болмауы. Кез келген жағдайда Орындаушының осы Шарт бойынша немесе оны орындауға қатысты кез-келген талап-арыз немесе наразылығы бойынша ең жоғары жауапкершілігі Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша Орындаушыға төлеген төлемінен аспайды, бірақ қайсысы аз болатынына қарай 100 000 (жүз мың) теңгеден аспайды.
7.12. Тапсырыс берушінің Шарттың, Қағидалардың талаптарына сәйкес тұрақсыздық айыбын және өзге де төлемдерді төлеуі Тапсырыс берушіні өз міндеттерін толық көлемде орындаудан босатпайды.
7.13. Коворкингтің Шарт пен Қағидаларды кез-келген жағдайда бұзғаны үшін Коворкинг Әкімшілігі тұлғаны Коворкинг аумағына кіргізуден бас тартуға және/немесе тұлғаны Орындаушыға қандай да бір айыппұл санкцияларын және/немесе шарт бойынша Орындаушының құқықтарын шектеместен Коворкинг аумағынан ықтиярсыз кетуіне сұрауға құқылы.
7.14. Шарт бойынша немесе оған байланысты Тараптар арасында туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі. Туындаған даулар мен келіспеушіліктерді келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда - Орындаушының орналасқан жері бойынша сот тәртібімен жүзеге асырылады.

8. Шарттың қолданылу мерзімі. Шартты бұзу
8.1. Берілген Шарт осы Шартта көрсетілген сәттен бастап жасалған болып есептеледі және Тараптардың бірі осы Шартта және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген негіздер бойынша қызмет көрсетуден бас тартқан сәтке дейін қолданылады.
8.2. Тапсырыс беруші Қызметтерді көрсету және Қызметтерге ақы төлеу мерзімін ұзартқан жағдайда, Тапсырыс беруші өзі таңдаған тарифтік жоспар бойынша Қызметтерге ақы төлеген кезден бастап Шарт тиісті мерзімге ұзартылған болып есептеледі. Бұл ретте Қызметтер көрсету ұзартылған жағдайда, Шарт тиісті кезеңде (қызметтер көрсетуді ұзарту, қайта бастау сәтінде) қолданыстағы талаптармен ұзартылған болып есептеледі. Орындаушы сол жұмыс орындарын (сол шарттарда жұмыс орындарын) беру мүмкіндігіне кепілдік бермейді.
8.3. Тапсырыс беруші Орындаушының барлық зардап шеккен залалдарын өтеп және Коворкингтің нақты көрсетілген қызметтерін төлеп болған соң, Шарттың 6-бөлімінде көрсетілген талаптармен Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.
8.4. Орындаушы осы Шартты мынадай негіздер бойынша біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзуы мүмкін:
8.4.1. Тапсырыс берушінің Қызметтерге ақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді бұзуы;
8.4.2. Коворкингтің жұмыс орны мен өзге де бөлмелерін мақсатсыз пайдалану;
8.4.3. Тапсырыс берушінің және/немесе Тапсырыс беруші өкілінің және/немесе Тапсырыс беруші қонағының кінәсінен Орындаушының немесе үшінші тұлғаның мүлкін бүлдіру немесе жоғалту;
8.4.4. Тапсырыс берушінің және/немесе Тапсырыс беруші өкілінің және/немесе Тапсырыс беруші қонағының осы Шарттың қағидаларын, талаптарын және қолданыстағы заңнаманы бұзуы;
8.4.5. Тапсырыс берушінің Орындаушымен келіспей жұмыс орнын немесе оның бір бөлігін қайта жабдықтауды жүргізуі;
8.4.6. Тапсырыс берушінің Орындаушының осы Шарт бойынша қызметтер көрсетуі үшін қажетті ақпарат беру жөніндегі өз міндеттемелерін орындамауы;
8.4.7 5 (бес) жұмыс күні бұрын Тапсырыс берушіні хабардар ете отырып, белгілі бір себепсіз Шартты тоқтату.
8.5. Осы Шарттың 8.4.1 - 8.4.7-тармақтарында көрсетілген негіздер бойынша Орындаушының бастамасы бойынша Шарт мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда, Орындаушы тиісті бұзушылық фактісін анықтаған сәттен бастап Шарттың қолданылуы тоқтатылады. Бұл ретте, 8.4.7-т. қоспағанда, Тапсырыс беруші Шартты бұзған кезде көрсетілмеген қызметтердің төлемі есебіне Орындаушыға берген ақша қаражаты қайтаруға жатпайды.

9. Форс-мажорлық жағдайлар
9.1 Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл еңсерілмес күш мән-жайларының салдары болып табылса, Шарт жасалғаннан кейін Тараптар алдын-ала болжай да, алдын ала алмаған: дүлей апаттар, соғыс, азаматтық соғыс, азаматтық және салық заңнамаларындағы өзгерістерге алып келетін, осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау шеңберінде Тараптардың жағдайын, мемлекеттік билік органдарының іс-қимылын едәуір нашарлататын заңнамалық актілерді қабылдау сияқты оқиғалардың нәтижесінде жауапкершіліктен босатылады.
9.2 Еңсерілмес күш мән-жайларының әрекеті тоқтатылғаннан кейін Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді қысқа мерзімде орындау үшін барлық күш-жігерін жұмсайды.
10. Қорытынды ережелер
10.1 Шартты жасай отырып, Тапсырыс беруші Шарттың талаптарымен және Коворкинг ережелерімен алдын ала танысқанын, олармен келісетінін және оларды сақтау үшін толық жауапкершілікті өзіне алатынын растайды.
10.2 Осы Шартпен реттелмеген барлық қалған жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алатын болады.
10.3 Егер Шарттың қандай да бір шарты немесе ережесі, немесе оны қандай да бір тұлғаға немесе қандай да бір бөлігіне қолдану жарамсыз деп танылса, бұл Шарттың қалған талаптары мен ережелеріне және егер олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмесе, тұлғаға және жағдайларға әсер етпейді.
10.4 Шарттың барлық қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады. Шартқа қосымшаларда қамтылған барлық талаптар осы Шарттың талаптары болып табылады.
10.5 Осы Шартқа қосыла отырып, Тапсырыс беруші Орындаушыға Орындаушының қалауы бойынша Шарт аясындағы Тараптардың ынтымақтастығы туралы ақпаратты, атап айтқанда, Шарт бойынша тараптардың ынтымақтастық фактісі туралы ақпаратты, Шарт жасасу фактісінің өзін, Шарттағы тараптардың құқықтық жағдайын, Шарттың нысанасын, Шарттың құқықтық табиғатын, іске асыру шеңберінде Шарт жасалған жобаның атауын және/немесе жалпы сипаттамасын, сондай-ақ Тапсырыс берушінің фирмалық атауын және/немесе коммерциялық таңбасын, және/немесе Тапсырыс берушіні, оның тауарларын/жұмыстарын / қызметтерін дараландырудың Тапсырыс берушінің өзін және Орындаушының онымен ынтымақтастық фактісін белгілеу мақсатында ғана пайдаланылуы мүмкін өзге де құралдарды кез келген тәсілмен пайдалануға және таратуға өз келісімін береді. Осы тармақта берілген Тапсырыс берушінің тауар белгісін (таңба белгісі) пайдалану құқығы тауар белгісіне меншік құқығының ауысуын немесе осы құқыққа қандай да бір шектеулерді көздемейді. Орындаушы Тапсырыс берушінің тауар белгісімен тауарларды сату, жұмыстарды немесе қызметтерді орындау жөніндегі коммерциялық қызметті жүзеге асырмайтындығына кепілдік береді.
10.6 Осы Шартқа қосыла отырып, Тапсырыс беруші шартқа қосылу туралы өтініште өзінің шынайы деректерін көрсеткенін растайды, сондай-ақ автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып, сондай-ақ оларсыз, оның ішінде жинау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, жаңарту, өзгерту, пайдалану және тарату (беруді қоса алғанда), дара биліктен айыру, бұғаттау, жою сияқты кез келген тәсілдермен өз дербес деректерін өңдеуге келісімін білдіреді. Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес деректерді өңдеуге және сақтауға кепілдік береді.
21.05.2013 ж. №94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР Заңының талаптарына сәйкес Тапсырыс берушінің дербес деректері деп Тапсырыс беруші Орындаушыға берген немесе беретін немесе осы Шартты жасасу және/немесе орындау үшін өзге тәсілмен Орындаушыға келіп түскен/келіп түсетін қағаз және/немесе электрондық тасымалдағыштағы Тапсырыс берушіге қатысты кез келген мәліметтер мен ақпарат түсініледі. Осы келісім шарт жасалған сәттен бастап қолданылу мерзімі шектелмей беріледі. Осы тармақта берілген келісімді кері қайтарып алу Орындаушының мекенжайына жазбаша өтініш жіберу арқылы жүзеге асырылады. Орындаушыға жеке тұлғалар туралы ақпаратты ұсына отырып, Тапсырыс беруші осындай жеке тұлғалардың Орындаушының дербес деректерін жинауға, өңдеуге, пайдалануға және сақтауға жазбаша келісімдерінің болуын растайды. Орындаушының талабы бойынша Тапсырыс беруші алынған келісімдердің түпнұсқаларын беруге міндетті.
10.7 Қосымшалар:
Қосымша № 1. КОВОРКИНГ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУГЕ
IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА ШАРТ-ОФЕРТАСЫНА ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШТІҢ НЫСАНЫ
Қосымша № 2. IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА КОВОРКИНГІН ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Қосымша № 3. IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА КОВОРКИНГІ ЖАБДЫҒЫНЫҢ ЖӘНЕ ЖЫЛЖЫМАЛЫ МҮЛІГІНІҢ ҚҰНЫ
Қосымша № 4. ДӘРІСХАНАЛАРДЫ ЖӘНЕ КОВОРКИНГ ОРЫНДАРДЫ ЖАЛҒА АЛУ ТАРИФТЕРІ
Қосымша № 1.
IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА
КОВОРКИНГІНІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУГЕ
ШАРТ-ОФЕРТАҒА

IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА КОВОРКИНГІНІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУГЕ ШАРТ-ОФЕРТАҒА ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ

«Терриконовая долина» ЖШС директоры

«24» мамыр 2022 ж.
ТАƏ/ Тапсырыс берушінің фирмалық атауы

Төлқұжат деректері, ЖСН (жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін) БСН (заңды тұлғалар үшін)

Тұрғылықты жерінің және нақты тұратын жерінің мекенжайы (жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін)

Орналасқан жерінің мекенжайы (заңды тұлғалар үшін)

Жұмыс орнын пайдалану мақсаты (қызмет түрі)
Тарифтік жоспар
Келушілер саны
Коворкинг қызметтерін көрсету кезеңі
Қызметтердің құны
Қосымша қызметтер

IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА Коворкингі туралы қайдан білдіңіз?

Осы өтініште көрсетілген талаптарға сəйкес, Орындаушының http://terricon.kz/oferta Интернет желісінде орналастырылған
IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА КОВОРКИНГІНІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ ШАРТ ОФЕРТАСЫНДА көрсетілген тəртіпте жəне талаптарда Коворкинг қызметтерін көрсетуді өтінемін. IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА КОВОРКИНГІНІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ ШАРТ-ОФЕРТАСЫНЫҢ шарттарымен таныстым.
____________/____________/
М.О.
Өтініш қабылданды IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА «____» __________20__ жыл. ____________/____________/М.О.
Қосымша № 2
IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА
КОВОРКИНГІНІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУГЕ
ШАРТ-ОФЕРТАҒА

IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА КОВОРКИНГІН ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Жалпы ережелер
1.1. Осы Ережелерді Коворкинг Әкімшілігі белгілейді және Коворкингтің барлық келушілері Коворкингтің барлық аумағында сақтауға міндетті болып табылады. Осы қағидаларды бұзу (орындамау) Шартты бұзу және/немесе айыппұл салу үшін негіз болып табылады.
1.2. Коворкинг Әкімшілігі осы Ережеге тиісті Тарауларды, Бөлімдерді енгізу арқылы немесе жеке құжат шығару арқылы әрбір жеке алынған аймақта жеке немесе қосымша ережелер белгілеуге құқылы.

2. Коворкингке Келушілерді қабылдау
2.1. Коворкингке келу және кіру үшін келушілер міндетті түрде жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуі тиіс.
2.2. Коворкинг Әкімшілігі дене қызуы көтерілген не вирустық немесе өзге де аурудың (мұрынның ағуы, жөтел, тері жамылғысының қызаруы және т.б.) өзге де белгілері болған жағдайда келушілерге коворкинг аумағына кіруден бас тартуға құқылы. Бұл жағдайда коворкинг аумағына бару үшін төленген ақша қаражаты қайтарылмайды.

3. Коворкингке кіруге арналған рұқсаттаманы ресімдеуге өтінім беру тәртібі
3.1. Уақытша рұқсаттаманы ресімдеу.
3.1.1. Уақытша рұқсаттаманы ресімдеуге өтінімді Коворкингке келуші келесі тәсілдердің бірімен бере алады:
Коворкинг Әкімшілігінің terriconvalley@gmail.com E-mail мекенжайына электрондық хат жолдау арқылы
Коворкингтің +7 706 423 8187 телефон нөміріне хабарласу арқылы
Коворкинг Әкімшілігіне жүгіну арқылы.
3.1.2. Уақытша рұқсаттамаларды ресімдеуге өтінімді 1 Келушіге бір уақытша рұқсаттаманы ресімдеу Коворкинг Әкімшілігінің жұмыс уақытының 15 минутына дейін алуы мүмкін деген есеппен беру қажет.
3.1.3. Қонаққа арналған уақытша рұқсаттаманы ресімдеуге өтінімді шақыруды жүзеге асырған Коворкингке келуші береді.
3.2. Тұрақты рұқсаттаманы ресімдеу.
Тұрақты рұқсаттаманы ресімдеуге өтінім резиденттің жеке басын куәландыратын, фотосуреті, тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), құжаттың берілген күні, сериясы, нөмірі және иесінің қолы, сондай-ақ өтініш берушінің (беті ірі планмен) анық түрлі-түсті фотосуреті бар құжаттың сканы салынған электрондық хатты коворкинг Әкімшілігінің terriconvalley@gmail.com электрондық мекенжайына жіберу арқылы жүзеге асырылады.
Тұрақты рұқсаттама 7 (жеті) жұмыс күні ішінде ресімделеді.

4. Коворкинг Резиденттеріне кілт беру
4.1. Тапсырыс берушінің өзі таңдаған тарифке сәйкес жұмыс орнын ұсынған Коворкинг Әкімшілігі жеке заттарын сақтау үшін тумбочка және/немесе ұяшық кілтін бір данада береді. Бекітілген жұмыс орнын жалға алған Тапсырыс берушіге коворкинг әкімшілігі жұмыс орнының кілтін бір данада береді.
4.2. Коворкинг қызметтерін көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші Коворкинг Әкімшілігі кілтінің берілген данасын қайтаруға міндетті.
Кілтті жоғалтқаны, бүлдіргені немесе уақтылы қайтармағаны үшін 3 000 (үш мың) теңге мөлшерінде айыппұл алынады.

5. Коворкингке келушілер міндетті:
5.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және жалпы қабылданған нормаларда көзделген өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау қағидаларын, санитариялық нормаларды, сондай-ақ өз қызмет түрін жүзеге асыру кезінде қағидаларды сақтауға.
5.2. Жұмыс орындарында және Коворкинг бөлмелерінің жалпы пайдалану орындарында тазалық пен тәртіпті сақтау. Тазалықты қамтамасыз ету үшін коворкингтің мердігерлік клинингтік ұйымының қызметкерін тарту қажет болған жағдайда, бұл туралы Коворкинг Әкімшілігінің өкіліне хабарлауға.
5.3. Коворкингтің барлық жабдықтарына, офистік техникасына, жиһазына, материалдарына, энергетикалық ресурстарына және оған келушілерге ұқыпты қарауға.
5.4. Коворкинг аумағында тыныштықты бұзбауға.
5.5. Коворкингтің жалпы аймақтарында, сондай-ақ OpenSpace аймағында аудио тыңдау және бейнелерді көру үшін гарнитураны пайдалану. Ұялы телефонды немесе байланыстың өзге де техникалық құралдарын дыбыссыз немесе виброрежімінде пайдалануға.
5.6. Коворкинг аумағында тамақты тек арнайы бөлінген орындарда, атап айтқанда ас үй аймағында қабылдауға.
5.7. Күн сайын, Коворкингтегі жұмыс аяқталғаннан кейін қоқысты жинап, оны қоқыс себетіне тастауға.
5.8. Осы Ережелерді және ҚР қолданыстағы заңнамасын сақтау бойынша Әкімшілік өкілінің заңды талаптарын сақтау. Көрсетілген талаптарды орындамайтын келушілер Коворкинг Әкімшілігі өкілінің бірінші талап етуі бойынша өздеріне тиесілі барлық мүлкімен Коворкинг аумағын босатуға міндетті.

6. Коворкингке келушілерге тыйым салынады:
6.1. Қатты сөйлеуге, шуылдауға және басқа да тәсілдермен адамдарға кедергі жасауға.
6.2. Коворкинг Әкімшілігінің қызмет бабында пайдалануға арналған аумаққа кіруге.
6.3. Бағдарламалық және техникалық құралдардың конфигурациясын, баптауын өзгертуге, кабельдерді қосуға немесе ажыратуға, ажыратқыштарға қол тигізуге, жүйелік блоктарды ашуға, Коворкинг аумағындағы жабдықтың жұмысындағы ақауларды өз бетінше жоюға тырысуға тыйым салынады.
6.4. Коворкинг Әкімшілігінің келісімінсіз мамандандырылған жабдықты қосуға.
6.5. Коворкинг аумағында алкогольдік және/немесе есірткілік мас күйінде болуға.
6.6. Коворкинг аумағында алкогольдік ішімдіктерді, есірткі және/немесе өзге де мастандыратын заттарды қолдануға.
6.7. ҚР аумағында есірткі және басқа да тыйым салынған заттарды таратуға.
6.8. Коворкинг аумағында темекі шегуге, оның ішінде бу генераторлық және электрондық темекілерді пайдалануға.
Келуші 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 -т. бұзған жағдайда Әкімшілік Коворкинг аумағына кіргізбеу, Коворкинг аумағынан кетуді сұрау және/немесе Құқық қорғау органдарының қызметкерлерін шақыру құқығын өзіне қалдырады.
Коворкинг аумағында темекі шеккені үшін әрбір анықталған жағдай үшін 50 000 (елу мың) теңге мөлшерінде айыппұл белгіленеді.
6.9. Коворкингтің басқа келушілеріне кедергі жасау және қолайсыздық туғызу, соның ішінде бұл үшін арналмаған орындарда (опенспейс аймағында, тамақтанатын аймақта) кездесулер мен келіссөздер жүргізу, дауыстап сөйлеу (оның ішінде ұялы телефон арқылы), шуылдау, балағат сөздер айту және Коворкингтің келушілеріне қатысты қорлау сипатындағы кез келген іс-әрекетті орындау; тамақтану аймағын мақсатына сай емес, атап айтқанда Жұмыс кеңістігі ретінде пайдалану;
6.10. Коворкинг Әкімшілігінің рұқсатынсыз жарнамалық ақпаратты орналастыруға.
6.11. Коворкинг Әкімшілігінің алдын ала келісімінсіз бейне және фототүсірілім жүргізуге.
6.12. Коворкинг аумағына кіруге арналған рұқсаттамаларды үшінші тұлғаларға беруге.
Осы Ережені сақтамағаны үшін Коворкингке келушіге 5 000 (бес мың) теңге мөлшерінде айыппұл салынады.
6.13. Техниканы, жабдықты, жиһазды әкелуді және әкетуді жүзеге асыру, курьерлік қызметтерден ірі габаритті сәлемдемелерді қабылдауға.
6.13. Пайдалануға берілетін жұмыс орнын тікелей мақсатынан тыс пайдалану, оның ішінде қоймалық сақтауға, тұрушылыққа пайдалануға.
6.14. Коворкинг аумағына жануарлармен келуге.
6.15. Келіссөздер бөлмелеріне Коворкингтің ортақ аймақтарынан жиһаз әкелуге.
6.16. Жанғыш, химиялық немесе өрт-жарылыс қауіпті сұйықтықтар мен заттарды әкелуге және сақтауға.
6.17. Дәретхана бөлмесін мақсатына сай емес пайдалану. Кәрізге қоқыс пен жеке гигиена құралдарын тастауға.
6.18. Коворкинг аумағына коворкинг Әкімшілігі белгілеген арнайы бөлінген орынға орналастыру мүмкіндігі болған жағдайда мүгедектер арбаларын, сондай-ақ шағын көлемді көлікті қоспағанда, велосипедтерді, скутерлерді және өзге де қозғалыс құралдарын кіргізуге.
6.19. Коворкинг аумағында мүгедектер арбасын қоспағанда, роликті конькилермен, скейтбордтармен, самокаттармен және басқа да көлік құралдарымен жүруге.
6.21. Коворкинг Әкімшілігінің алдын ала келісімінсіз арнайы құралдарды (компьютерді қоспағанда) пайдалануды және/немесе шулы жұмысты талап ететін жұмысты орындауға.
6.22. Коворкинг аумағында аяқ киімсіз болуға.
6.23. Кір, былғайтын немесе қатты иісі бар киімде және/немесе аяқ киімде болу және/немесе кір немесе қатты иісі бар заттарды алып жүруге.
6.24. Жалпы пайдалану орындарына өту үшін кедергілер немесе бөгеттер (тіпті уақытша) жасауға.
6.25. Коворкинг аумағында ұйықтауға.
6.26. Саяси, діни және басқа да насихат үшін жиналыстар мен митингілер өткізу, сол сияқты аталған іс-әрекеттерді талқылау және жоспарлау жөнінде жиналыстар өткізуге.
6.27. Коворкинг аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тыйым салынған қызмет түрлерін жүзеге асыру. Коворкинг Әкімшілігі өз қалауы бойынша кеңістіктің жалпы аймағының аумағында кез келген іс-шараны өткізуге тыйым салу құқығын өзіне қалдырады.
6.28. Қарсы жарнамамен айналысуға, басқа адамдардың тауарларына, жұмыстарына немесе қызметтеріне бойкот жариялауға.

7. Қонақтардың Коворкингке келуі

7.1. Тапсырыс беруші қонақтарының Коворкингке келуіне Коворкинг Әкімшілігінің жұмыс күндері сағат 09:00-ден 22:00-ге дейін жол беріледі.
7.2. Қонақтың Коворкинг аумағында болуына оның шақыруы бойынша аумақта болатын Тапсырыс берушінің ілесіп жүруімен ғана жол беріледі.
7.3. Тапсырыс беруші қосымша төлемді жүзеге асырмай, қонақтың Коворкингте екі сағатқа дейінгі болу мерзімімен 7.1-тармақта көрсетілген сағатта Коворкингке кіруін қамтамасыз етуге құқылы.
7.4. Уақытша рұқсаттаманы ресімдеу қажет болатын қонақтардың тізімін, егер өзге мерзімдер Коворкинг Әкімшілігімен келісілмесе, Коворкинг Әкімшілігінің электрондық мекенжайына бару күніне дейін кемінде 1 (бір) жұмыс күні бұрын Коворкинг Әкімшілігіне хат жіберу арқылы беру қажет.
7.5. 16 жасқа толмаған адамдардың Коворкингке баруына олар Ережелерде көрсетілген барлық тармақтарды сақтаған жағдайда, сондай-ақ кәмелетке толған келушінің еріп жүруімен ғана жол беріледі.
7-1. Дәрісхананы пайдалану ережелері.
7-1.1. Тапсырыс беруші іс-шараны өткізу басталғанға дейін орындаушымен келісілген мерзімде іс-шара үшін дәрісханада қажеттінің барлығын алдын ала дайындауға, техникалық жабдықтың жарамдылығын тексеруге тиіс.
7-1.2. Дәрісхананы жалға алу құнын тиісті тарифтік жоспар бойынша төлеген кезде Тапсырыс беруші 2 000 (екі мың) теңге мөлшерінде алдын ала төлем енгізеді, ол кепілзат болып табылады және брондаудың күші жойылған жағдайда Тапсырыс берушіге қайтарылмайды.
7-1.3. Дәрісхананы Тапсырыс беруші тек қана нысаналы мақсаты бойынша пайдалануы тиіс: конференциялар, семинарлар, тренингтер, кеңестер мен іскерлік кездесулер өткізу және т. б.
7-1.4. Дәрісхана шегінде әкелінетін тамақ өнімдерін, ББҚ, сусындар және т.б. дайындауға және тұтынуға тыйым салынады.
7-1.5. Алкоголь және темекі өнімдерін тұтынуға тыйым салынады.
7-1.6. Орындаушы көрсететін қосымша қызметтер тиісті тарифтік жоспарға сәйкес дәрісхананы жалдау құнына кірмейді және Орындаушының прайс-парағына сәйкес бөлек төленеді.
7-1.7. Тапсырыс беруші жоспарланған іс-шараның кестесін алдын ала хабардар етуге және орындаушымен іс-шараны өткізуге байланысты ерекше техникалық талаптарды келісуге міндетті. Дәрісханадағы техникалық жабдықты орнату және баптау әкімшіліктің бақылауымен жүргізіледі.
7-1.8. Тапсырыс беруші өзі жүргізетін іс-шараны үйлестіру және ұйымдастыру үшін дербес жауапты болады.
7-1.9. Тапсырыс беруші дәрісханадағы жабдықтарының сақталуына жауапты болады.
7-1.10. Тапсырыс беруші іс-шараның аяқталу фактісі бойынша әкімшілікке дәрісхананы тапсыруға және түпкілікті есеп жүргізуге, оның ішінде қосымша қызметтер бойынша хабарлауға міндетті.
7-1.11. Тапсырыс беруші іс-шараны жүргізу үшін қандай да бір жүктің жеткізілуін әкімшілікпен алдын ала келісуге міндетті. Әкімшілік мұндай жүкті тапсырысшы оны қабылдаған кезде қарап-тексеруді жүзеге асыруға құқылы. Жүкті қоймалау және сақтау қызметтері ұсынылмайды. Орындаушы жүктің сақталуына, пайдалану, қараусыз қалдыру және т. б. нәтижесінде оның бүлінуіне жауап бермейді.
7-1.12. Коворкингке келушілердің денсаулығына, өміріне және қауіпсіздігіне қатер төндіретін тұтанғыш, жарылыс қауіпті, уытты өзге де заттарды пайдалануға тыйым салынады.
7-1.13. Әкімшілік Тапсырыс беруші мен іс-шараға қатысушылар мүлкінің сақталуына жауапты болмайды.
7-1.14. Дәрісхана жабдығы мен мүлкі бүлінген немесе жоғалған жағдайда Тапсырыс беруші оның нарықтық құнын толық көлемде өтеуге міндеттенеді.
7-1.15. Әкімшілік дәрісхананы пайдалану мүмкіндігін шектейтін форс-мажорлық жағдайлар (судың, электрдің және т.б. орталықтан ажыратылуы) үшін жауап бермейді.
7-1.16. Тапсырыс беруші немесе іс-шараға қатысушылар дәрісхананы, оның ішінде техникалық жабдықты пайдалану ережелерін сақтамаған жағдайда әкімшілік іс-шараны өткізуге тыйым салуға немесе оның тоқтатылуын талап етуге құқылы.
7-1.17. Тапсырыс беруші дәрісханада тазалық пен тәртіпті сақтауға, техникалық жабдықты ұқыпты ұстауға міндеттенеді.
7-2. Локерлерді пайдалану ережелері.
7-2.1. Локерлерде өлшемі 60см*60см*60 см аспайтын, салмағы 3 кг аспайтын заттарды сақтауға рұқсат етіледі.
7-2.2. Локерлерде жанар-жағармай материалдарын, тез тұтанатын, жарылыс қаупі бар заттарды, тамақ өнімдерін және өзге де тез бұзылатын заттарды, өткір, ащы, қаныққан иісі бар заттарды, дымқыл заттарды, деформацияланған контейнерлерді және кез келген түрдегі сұйықтық бар өзге де бокстарды, сондай-ақ келушілердің, сондай-ақ Орындаушының мүлкіне, денсаулығына, өміріне және қауіпсіздігіне қатер төндіретін өзге де заттарды сақтауға тыйым салынады.
7-2.3. Локердің кілтін жоғалтқаны үшін Тапсырыс беруші 3 000 (үш мың) теңге мөлшерінде айыппұл төлейді.

8. Басқа шарттар
8.1. Коворкингтің мердігерлік ұйымы күн сайын клининг жүргізеді, соның ішінде коворкингтің меншігіндегі ыдыстың тазалығын қадағалайды.
8.2. Келушінің меншігіндегі ыдыстың тазалығын, ол коворкингтің жалпы аймақтарында, оның ішінде тамақтану аймағында орналасқан жағдайда, келуші өз бетінше қадағалауға міндетті. Тиісті қалыпқа келтірілмеген және тамақтану аймағында күнтізбелік 2 (екі) күннен артық тұрған жеке ыдыс-аяқ пен өзге де заттар жойылатын болады.
8.3. Ескірген өнімдерді (егер тоңазытқышта 1 (бір) аптадан астам уақыт болса немесе оның иесін және/немесе оны тоңазытқышқа орналастыру күнін анықтау мүмкін болмаса, өнім ескірген болып саналады), бұзылған өнімдер мен жарамдылық мерзімі өткен өнімдерді жою мердігер ұйым әр жұма сайын сағат 18: 00-ден кейін жүзеге асырады.
8.4. Коворкинг Әкімшілігі Коворкинг аумағында қалдырылған мүлік үшін жауап бермейді.
8.5. Коворкинг аумағында иесіз мүлік табылған жағдайда Әкімшілік оны 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде сақтайды, содан кейін иесі анықталмаған жағдайда жояды. Өз мүлкін алу үшін иесі Коворкинг Әкімшілігінің атына қайтарылуға жататын мүлікті көрсетіп, сипаттайтын жазбаша өтініш жасауы керек.
8.6. Қауіпсіздік мақсатында Коворкингте бейнебақылау жүргізіледі. Орындаушының немесе келушінің мүлкін ұрлау немесе бүлдіру анықталған немесе ҚР заңнамасы мен осы Қағидалардың өзге де бұзушылықтары анықталған жағдайда, келуші бұзушылықтардың мән-жайларын анықтау және кінәлі адамдарды анықтау, сондай-ақ, қажет болған жағдайда, құқық қорғау органдарын тарту бойынша шаралар қабылдау үшін Коворкинг Әкімшілігіне осы факт туралы дереу хабарлауға міндетті.
8.7. Коворкингке келуші жабдықтар мен мүліктің табиғи тозуын қоспағанда, жабдықтың, кеңсе техникасының, жиһаздың, материалдар мен Коворкингтің өзге де мүлкінің, оның ішінде келуші қонақтарының бүлінуі үшін материалдық жауаптылықта болады. Пайдалануға берілген мүлік, оның ішінде жабдық бүлінген немесе өзге де зақымдалған жағдайда, Коворкингке келуші Коворкингке келтірілген залалды Коворкинг Әкімшілігі тиісті талап қойған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде өтеуге міндетті.
8.8. Электр қуаты ажыратылған немесе Интернет-қосылыстың жұмысында іркілістер болған жағдайда электрондық деректердің сақталуына келуші жауапты болады.
8.9. Келушілер осы Ережені бұзған жағдайда, келушіге ескерту жасалады (егер Ережеде өзгеше көрсетілмесе). Ережелерді қайталап бұзған жағдайда Коворкинг Әкімшілігі Коворкинг аумағына себебін түсіндірмей кіргізбеуге және Тапсырыс берушімен Шартты бұзуға құқылы.

9. Өрт қауіпсіздігі.
9.1. Коворкинг аумағы IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА ғимаратының 2-қабатында орналасқан, ол өрттен қорғау жүйелерімен жабдықталған: автоматты өрт дабылы жүйесі; ішкі өртке қарсы су құбыры, өрт сөндіргіштер.
9.2. Өрт автоматикасы ғимараттың көптеген инженерлік жүйелерін қамтиды және ол іске қосылған кезде IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА кешенінің қалыпты жұмысы іс жүзінде тоқтайды.
9.3. Өрт дабылы іске қосылған кезде IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА ғимаратының барлық қызметтері төтенше жағдайға көшеді. Жалған іске қосылғаны анықталған жағдайда, өрт белгілерінің жоқ екендігі расталғаннан кейін IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА әкімшілігі іске қосылған өртке қарсы қорғау жүйелерін ажырату және барлық инженерлік жүйелерді бастапқы күйіне қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды дереу жүргізеді.
9.4. Коворкингке келушілердің кінәсінен кешеннің өртке қарсы қорғау жүйелері іске қосылған жағдайда, ол Орындаушыға бұзушылық үшін салдарын жою бойынша шеккен залалдарды өтеуге міндеттенеді. Өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзғаны және орындамағаны үшін материалдық жауапкершілік қарастырылған.
9.5. Коворкингке келушілерге IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА аумағында IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА Коворкингінің аумағында тез тұтанатын, өрт қауіпті, жарылыс қауіпті заттарды, оқ-дәрілерді, радиоактивті немесе денсаулыққа, кешенге немесе қоршаған ортаға қауіпті болуы мүмкін кез келген басқа материалдарды немесе заттарды жеткізуді, сақтауды және таратуды жүзеге асыруға тыйым салынады.
9.6. Қолданыстағы электр жабдығын пайдалану кезінде тыйым салынады:
9.6.1. Дайындаушы-ұйымдар нұсқаулықтарының талаптарына сәйкес келмейтін жағдайларда электр энергиясын қабылдағыштарды (электр қабылдағыштарды) немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес өртке әкеп соғуы мүмкін ақаулары бар қабылдағыштарды пайдалану, сондай-ақ зақымдалған немесе қорғаныш қасиеттерін жоғалтқан оқшаулағышы бар электр сымдары мен кәбілдерді пайдалану
9.6.2. Зақымдалған розеткаларды, ажыратқыштарды, басқа да электрқондырғылық бұйымдарды пайдалану.
9.6.3. Электр шамдары мен жарықшамдарды қағазбен, матамен және басқа да жанғыш материалдармен орауға, сондай-ақ жарықшамның конструкциясында көзделген қалпақтары (шашыратқыштары) алынған жарықшамдарды пайдалануға.
9.6.4. Стандартты емес (қолдан жасалған) электр қыздырғыш аспаптарын қолдану, калибрленбеген балқымалы ендірмелерді немесе шамадан тыс жүктеме мен қысқа тұйықталудан қорғайтын қолдан жасалған басқа да аппараттарды пайдалану.

10. Ережелерді бұзғаны үшін жауапкершілік
10.1. Коворкинг Әкімшілігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Ережелерде көзделген өз құзыреті шеңберінде осы Ережелердің сақталуына жалпы бақылауды жүзеге асырады және ережелерді бұзудың алдын алуға немесе бұзушылықтарды жоюға бағытталған қажетті шараларды қабылдайды.
10.2. Коворкинг Әкімшілігі қолданыстағы заңнамада және осы Ережелерде көзделген өз құзыреті шеңберінде бұзушыларға келесі санкцияларды қолдануға құқылы:
- осы Ережелерді бұзғаны үшін салдарын жою;
- айыппұл салу;
- Коворкинг аумағына кіруді шектеу;
- Коворкинг аумағына кіруге тыйым салу.
10.3. Осы Ережелерді бірнеше рет бұзу және көрсетілген бұзушылықтарды белгіленген мерзімде жоймау әрбір келесі бұзушылық үшін үш мөлшерде айыппұл санкцияларын салуға әкеледі.
Қосымша № 3
IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА КОВОРКИНГІНІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУГЕ ШАРТ-ОФЕРТАСЫНА

IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА КОВОРКИНГІНІҢ ЖАБДЫҒЫ МЕН ЖЫЛЖЫМАЛЫ МҮЛКІНІҢ ТІЗБЕСІ

Мүліктің

атауы

Мүліктің

бағалау құны

ҚҚС-ты ескере отырып, 1 (бір) күнге

пайдалануға

беру құны

Саны

(қажет

болса)

Мүліктің

орналасқан жері

Үстел

15.865
1.000
20

Коворкинг,

Келіссөздер

бөлмелері

Орындық

22.775
1.000
25

Коворкинг,

Келіссөздер

бөлмелері

Проектор

160.000
10.000
2
Лекторий

Ілмек микрофоны

140.000
2.000
2
Лекторий

Презентер

10.000
2.000
2
Лекторий

Камера

86.000
5.000
1
Лекторий

Кулер

40.000
2.000
2
Коворкинг, ас үй, ресепшн
Қосымша № 4
IT HUB ТЕРРИКОНОВАЯ ДОЛИНА КОВОРКИНГ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ДӘРІСХАНАЛАРЫН ЖАЛҒА БЕРУ ШАРТ-ОФЕРТАСЫНА

Дәрісханаларды жалға алу тарифтері
Жалға алу
уақыты
1-2 сағат
3-5 сағат
5+ сағат

ҮЛКЕН ЗАЛ

(60 орын)

8000₸/сағат
7000₸/сағат
6000₸/сағат

КІШІ ЗАЛ

(40 орын)

6000₸/сағат
5000₸/сағат
4000₸/сағат

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ + кулер

(15 орын)

5000₸/сағат
5000₸/сағат
5000₸/сағат

Интернет

Проектор

Кулер

1000
1000

Тақта немесе флипчарт

1000
1000
1000₸

Ілмек микрофоны

2000
2000
2000₸

Кофе-брейк

Бір адамға
1000₸ бастап
Бір адамға
1000₸ бастап
Бір адамға
1000₸ бастап
Коворкингтегі жұмыс орнын жалға алу тарифтері
Жалға алу
уақыты
1 күн
3 күн
5 күн
1 ай

Коворкинг

3000₸
7000₸
11000₸
30000₸

Покер

300₸
800₸
1300₸
4000₸

Интернет

Су/шай

*бекітілген орынмен коворкингті айына жалға алу - 33000₸ (сыйлыққа локер беріледі)