Дербес деректерге қатысты саясат

1. Жалпы ережелер.
Осы дербес деректерге қатысты саясат «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес жасалды және «Терриконовая долина» ЖШС (бұдан әрі – Оператор) дербес деректерді жинау, өңдеу және сақтау тәртібін және дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды айқындайды.
1.1. Оператор өз қызметін жүзеге асырудың маңызды мақсаты мен шарты ретінде өзінің дербес деректерін жинау, өңдеу және сақтау кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтауды, оның ішінде жеке өмірге қол сұғылмаушылық, жеке және отбасылық құпия құқықтарын қорғауды қояды.
1.2. Оператордың дербес деректерге қатысты осы саясаты (бұдан әрі-Саясат) оператордың https://terricon.kz веб-сайтқа кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады.

2. Саясат қолданылатын негізгі түсініктер.
2.1. Дербес деректердің автоматтандырылған өңдеуі – есептеу техникалары құралдары көмегімен дербес деректерді өңдеу
2.2. Дербес деректердің бұғатталуы – дербес деректерді өңдеудің уақытша тоқтатылуы (дербес деректерді нақтылау үшін өңдеу қажет болатын жағдайларды қоспағанда);
2.3. Веб-сайт – https://terricon.kz желілік мекенжай бойынша Интернет желісінде олардың қолжетімділігін қамтамасыз ететін графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ ЭЕМ-ге және дерекқорларға арналған бағдарламалардың жиынтығы;
2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі – деректер базасында қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы;
2.5. Дербес деректерді иесіздендіру-нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай дербес деректердің нақты пайдаланушыға немесе дербес деректердің өзге субъектісіне тиесілігін анықтау мүмкін болмайтын іс-әрекеттер;
2.6. Дербес деректерді өңдеу – дербес деректерді жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді), иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды, жоюды қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай дербес деректермен жасалатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы;
2.7. Оператор – дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, дербес деректермен жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалдық орган, заңды немесе жеке тұлға;
2.8. Дербес деректер – https://terricon.kz веб-сайттың белгілі бір немесе анықталған пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат;
2.9. Пайдаланушы – https://terricon.kz веб-сайттың кез келген келушісі;
2.10. Дербес деректерді ұсыну-белгілі бір тұлғаға немесе белгілі бір тұлғалар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған іс-әрекеттер;
2.11. Дербес деректерді тарату –дербес деректерді белгіленбеген тұлғалар тобына ашуға (дербес деректерді беруге) немесе шектелмеген тұлғалар тобының дербес деректерімен танысуға, оның ішінде дербес деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға, ақпараттық-телекоммуникациялық желілерде орналастыруға немесе дербес деректерге қандай да бір өзгеше тәсілмен қол жеткізу мүмкіндігін беруге бағытталған кез келген іс-әрекеттер;
2.12. Дербес деректерді трансшекаралық жіберу – дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің билік органына, шетелдік жеке немесе шетелдік заңды тұлғаға жіберу;
2.13.Дербес деректерді жою – дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, нәтижесінде дербес деректер қайтарымсыз жойылатын және (немесе) нәтижесінде дербес деректердің материалдық жеткізгіштері жойылатын кез келген іс-әрекеттер.

3. Оператор пайдаланушының келесі дербес деректерін жинауды, өңдеуді және сақтауды жүзеге асыра алады:
3.1. Тегі, аты, жөні;
3.2. Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН);
3.3. Электронды адрес;
3.4. Телефон нөмірлері;
3.5. Білімі, кәсібі, мамандығы және біліктілігі туралы мәліметтер, білімі туралы құжаттардың деректемелері;
3.6. Сондай-ақ сайтта интернет-Статистика сервистерінің (Яндекс Метрика және Гугл Аналитика және басқалар) көмегімен келушілер туралы иесіздендірілген деректерді (оның ішінде «cookie» файлдарын) жинау және өңдеу жүргізіледі.
3.7. Жоғарыда аталған деректер Саясат мәтінінде жеке деректердің жалпы ұғымымен біріктірілген.

4. Дербес деректерді жинау мен өңдеудің мақсаты.
4.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеудің мақсаты-Электрондық хаттарды жіберу арқылы пайдаланушыны ақпараттандыру; азаматтық-құқықтық шарттарды жасасу, орындау және тоқтату; пайдаланушының веб-сайтта қамтылған сервистерге, ақпаратқа және/немесе материалдарға қол жеткізуін ұсыну; пайдаланушының оператор ұсынатын қызметтерді алуы шеңберінде үшінші тұлғалар алдындағы шарттық міндеттемелерді орындау мақсатында.
4.2. Сондай-ақ, Оператор пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар мен түрлі оқиғалар туралы хабарлама жіберуге құқылы. Пайдаланушы операторға «Жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарламалардан бас тарту» белгісімен edu@terricon.kz электрондық пошта мекенжайына хат жібере отырып, ақпараттық хабарламаларды алудан әрқашан бас тарта алады.
4.3. Интернет-Статистика сервистерінің көмегімен жиналған пайдаланушылардың иесіздендірілген деректері сайттағы пайдаланушылардың іс-әрекеттері туралы ақпарат жинауға, сайттың сапасын және оның мазмұнын жақсартуға қызмет етеді.
4.4. Оператор Осы саясаттың ережелері сақталған кезде дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету талаптарында оператормен шарттық қатынастары бар үшінші тұлғаларға дербес деректерді беруді жүзеге асыруға құқылы.

5. Дербес деректерді жинаудың, өңдеудің және сақтаудың құқықтық негіздері.
5.1. Оператор Пайдаланушының дербес деректерін жинауды, өңдеуді және сақтауды оларды толтырған және/немесе пайдаланушы https://terricon.kz сайтында орналасқан арнайы нысандар арқылы өзі жіберген жағдайда ғана жүзеге асырады, тиісті нысандарды толтыра отырып және/немесе Операторға өзінің дербес деректерін жібере отырып, Пайдаланушы осы Саясатпен өзінің келісімін білдіреді және сол арқылы осы Саясатта баяндалған шарттарда оператордың өз дербес деректерін жинауына, өңдеуіне және сақтауына келісімін білдіреді.
5.2. Оператор пайдаланушы браузерінің параметрлерінде рұқсат етілген жағдайда пайдаланушы туралы анонимді деректерді өңдейді ("cookie" файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану қосылған).

6. Дербес деректерді жинау, сақтау, беру және өңдеудің басқа да түрлерінің тәртібі.
Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі дербес деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнаманың талаптарын толық көлемде орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды іске асыру арқылы қамтамасыз етіледі.
6.1. Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және уәкілетті емес адамдардың дербес деректеріне қол жеткізуіне жол бермейтін барлық ықтимал шараларды қабылдайды.
6.2. Қолданыстағы заңнаманы орындауға байланысты жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушының дербес деректері ешқашан, ешқандай жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді.
6.3. Дербес деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда, Пайдаланушы оператордың edu@terricon.kz электрондық пошта мекенжайына «Жеке деректерді өзектендіру» белгісімен хабарлама жіберу арқылы оларды өз бетінше жаңарта алады.
6.4. Жеке деректерді өңдеу мерзімі шектеусіз. Пайдаланушы операторға электрондық пошта арқылы оператордың edu@terricon.kz электрондық мекенжайына «Дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу» деген белгімен хабарлама жібере отырып, кез келген уақытта дербес деректерді өңдеуге өзінің келісімін қайтарып ала алады.

7. Дербес деректерді трансшекаралық жіберу.
7.1. Оператор дербес деректерді трансшекаралық жіберуді жүзеге асыру басталғанға дейін аумағына дербес деректерді жіберуді жүзеге асыру болжанып отырған шет мемлекеттің дербес деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз ететініне көз жеткізуге міндетті.
7.2. Жоғарыда көрсетілген талаптарға жауап бермейтін шет мемлекеттердің аумағында дербес деректерді трансшекаралық жіберу Дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін трансшекаралық беруге жазбаша нысанда келісімі болған және/немесе дербес деректер субъектісі тарапы болып табылатын шартты орындаған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

8. Қорытынды ережелер.
8.1. Пайдаланушы edu@terricon.kz электрондық поштасының көмегімен операторға хабарласып, өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктемені ала алады.
8.2. Оператор сайтта осындай өзгерістер туралы ақпаратты алдын ала орналастыра отырып, осы Саясаттың шарттарын жаңартуға құқылы. Егер Пайдаланушы өзгерістермен келіспейтіні туралы мәлімдемесе, дербес деректерді жинау, өңдеу және сақтау өзгертілген шарттарға сәйкес жүзеге асырылатын болады.
8.3. Саясат оны жаңа нұсқамен алмастырғанға дейін мерзімсіз әрекет етеді.
8.4. Саясаттың өзекті нұсқасы еркін қолжетімді Интернет желісінде мына мекенжай бойынша орналасқан: https://terricon.kz